Uređaji za bežični WiFi prijem

Bežično WiFi povezivanje uglavnom posmatramo kao efikasno proširenje kućne ili poslovne mreže. Bežični SOHO (Small Office / Home Office) ruteri koji podržavaju standarde 802.11n i 802.11ac, brzina od 150Mbps do 1.3Gbps, obezbediće efikasnu mrežu bez šume kablova i bušenja zidova. Softver u SOHO ruterima je znatno napredovao što omogućava efikasnu raspodelu resursa i povećanu bezbednost mreže. U slučaju kada internet ne stiže kablovskom vezom, na samo nekoliko koraka van kućne ili kancelarijske mreže, susrećemo se sa nešto drugačijim konceptom bežične povezivosti. Uređaji na krovu ili terasi imaju funkciju prijema signala bežičnog internet operatera ili povezivanja više lokacija radi širenja lokalne mreže. Ova druga mogućnost nalazi primenu u povezivanju delova firme, daljinskom video nadzoru, sinhronizaciji semafora na pružnim prelazima… U bežičnom povezivanju dve tačke potrebna je optička vidljivost i nešto drugačija WiFi oprema. Uređaji rade na istim standardima kao i kućna oprema ali u odgovarajućim kućištima i sa usmerenim antenama. Sama činjenica da su uređaji izloženi spoljnim uslovima svojevremeno je dovela do primene kockastih kućišta u kojima se uglavnom nalaze Mikrotik ruterbordovi (mali računari) sa miniPCI wireless karticama. Iz kućišta izlaze dva kabla od kojih jedan vodi do antene a drugim se obezbeđuje napajanje (PoE – napajanje preko ethernet kabla) i uvodi konekcija u prostoriju. Antenski RF kablovi su ukomplikovali celu priču jer je za što bolji prenos signala (manji gubitak) od antene do kartice neophodan što veći kvalitet i što manja dužina. Veliki doprinos u primeni koncepcije spajanja antena i uređaja u jedno kućište dala je američka kompanija Ubiquiti Networks. Ova kompanija proizvodi antene i uređaje koji rade na frekvencijama od 900MHz, 2.4GHz, 3GHz, 5GHz, 6GHz i 10GHz, a ovde ćemo pogledati nekoliko za spoljnu upotrebu koji olakšavaju povezivanje na internet provajdere i pravljenje jednostavnih linkova.

NanoStation N2 i N5 su modeli dimenzija 26.4 x 8 x 3cm, težine 400gr koji liče na manje panel antene u kojima se nalazi i bežični ruter za prijem signala i raspodelu internet konekcije. Ubiquiti NanoStation N5Čipovi u modelima su Atheros AR2315 (za 2,4GHz opseg maksimalne snage 26dBm) i Atheros AR2313 (za 5GHz opseg maksimalne snage 24dBm) sa 16MB SDRAM i 4MB Flash memorije. Ugrađene su antene jačina 10dBi (model N2) i 14dBi (model N5) sa dvostrukom polarizacijom koja se podešava softverski, a na RP-SMA konektor je moguće povezati eksternu antenu. Ispod donjeg poklopca uređaja nalazi se 10/100 LAN konektor na koji se dovodi pasivno PoE napajanje i kojim se prosleđuje konekcija na računar, svič ili dodatni kućni ruter. AirOS softver u uređaju zaslužuje poseban pasus a za ove modele je potrebno reći da podržavaju Access Point, Access Point WDS, Station (klijent) i Station WDS modove sa Bridge i Router funkcijama. Ubiquiti proizvodi i manje verzije ovih uređaja NanoStation Loco2 (na 2,4GHz, snage 20 dBm sa antenom od 8 dBi) i NanoStation Loco5 (na 5GHz, snage 22 dBm sa antenom od 13 dBi).

Drugo rešenje koje eliminiše potrebu za upotrebom antenskih RF kablova dolazi u minimalnom obliku. Bullet BM2HP (2.4GHz, snage 28dBm) i Bullet BM5HP (5GHz, snage 25dBm) valjkastog su oblika,bulletm_ds_01dimenzija 15.2 x 3.7 x 3.1 cm i šrafe se direktno na N konektor antene. Uređaj se može koristiti sa svim tipovima antena (omni, panel…) a najčešće se spaja sa N konektorom na usmerenoj (Dish ili grid) koji se u zavisnosti od konstrukcije nalazi ispod fida na nosaču ili na dnu gde se spajaju nosač fida i reflektor (tanjir). Na drugoj strani Bullet-a je zatvaračem zaštićeni LAN konektor na koji se dovodi pasivno PoE napajanje i vraća konekcija. Uređaj takođe pokreće Ubiquiti-ev airOS softver. Da se ovo rešenje pokazalo praktičnim pokazuju i MikroTik-ove verzije ruterbordova Groove 2Hn, A-2Hn, 5Hn i A-5Hn.

Treći koncept spajanja antene i uređaja, bez potrebe za posebnim kućištem i RF antenskim kablom, predstavlja model Ubiquiti airGrid M.airGrid MReč je o rešenju gde se uređaj nalazi u samom fidu (vrhu) antene. Verzije airGrid M modela nose nazive po frekventnom opsegu za koji su namenjeni i jačini antene. To su AG-HP-2G16 (2.4GHz, antena 16dBi), AG-HP-2G20 (2.4GHz, antena 20dBi), AG-HP-5G23 (5GHz, antena 23dBi) i AG-HP-5G27 (5GHz, antena 27dBi). Iz uređaja na vrhu antene kroz plastični nosač vrha prolazi UTP kabl sa PoE napajanjem i konekcijom. Ovi uređaji su, između ostalog zbog sve-u-jednom pakovanju, jako praktični za pravljenje linkova na većim daljinama.

AirOS u ovim uređajima skuplja pohvale korisnika kao jako stabilan softver kome se pristupa preko WEB brouzera. Osim klasičnih mogućnosti konektovanja (Access Point, Station – klijent, WDS, Bridge) obavlja fukciju rutera sa DHCP serverom kada dolaznu konekciju natuje i sprema za raspodelu na više računara (sa dodatnim svičom).airOS AirOS ima i nekoliko sopstvenih, korisnih aplikacija (Align Antenna, Site Survey, Discovery, Ping, Traceroute, Speed Test, airView) koje mogu olakšati podešavanje signala i praćenje protoka. Uobičajno konektovanje na pristupnu tačku obavlja se u par jednostavnih koraka. U Wirelles podmeniju treba odabrati Station mod, kod ESSID pritisnuti Select dugme nakon čega se otvori prozor “Site Survey” sa prikazom imena, zaštite i jačine signala pristupnih tačaka. Nakon čekiranja tačke ispred naziva pristupne tačke potrebno je potvrditi izbor na dugmetu “Select”. Sledeći koraci se obavljaju u podmeniju Network gde se odabere Router mod i način konektovanja na provajderov sistem (WLAN IP Address – DHCP klijent ili PPOE unosom korisničkog imena i šifre). U “Lan Network Settings” je potrebno čekirati dugme za NAT i omogućiti i podesiti DHCP server u uređaju. DHCP server se podešava unošenjem opsega adresa koje će dodeljivati računarima. Ukoliko je, na primer adresa Ubiquiti-ja u lokalnoj mreži 192.168.1.20, onda ćemo DHCP server podesiti da dodeljuje adrese u opsegu od 192.168.1.30 do 192.168.1.250 (uvek treba ostaviti neke adrese za druge uređaje koji neće tražiti adrese od DHCP servera). Nakon svih promena u podešavanjima AirOS će vam u gornjem desnom uglu saopštiti da konfiguracija sadrži nesačuvane promene koje treba sačuvati opcijom “Apply” nakon čega se uređaj restartuje.

Ukoliko spadate u grupu korisnika koji požele da iz svog mrežnog uređaja izvuku maksimum, susrešćete se sa nezavisnim softverskim projektima (DD-WRT, OpenWrt…) koje ćete isprobati na vlastitu odgovornost.tplink5210 Iako krajnje autorski problematičan, projekat nezavisnih programera – portovanje Ubiquiti airOS softvera sa modela NanoStation N2 i N5 na TP-Linkove WA5210G i WA7510N, u praksi je pokazao nekoliko (ne)očekivanih rezultata: superiornost AirOS softera ali i jačinu TP-Linkovog hardvera.

I na kraju napomena da se za samostalno povezivanje (svojom opremom) na pristupnu internet tačku treba konsultovati sa provajderom. Neki provajderi dozvoljavaju konektovanje samo sa određenim uređajima ili uslovljavaju kupovinu istih kod njih. Neki neće dozvoliti da se samostalno povežete pa će vam naplatiti “setovanje” a većina će ponuditi korišćenje svoje opreme uz godišnji ugovor. Ukoliko želite da se konektujete na neku od javnih pristupnih tački ili želite da sami povežete dve lokacije linkom, uređaji opisani u ovom tekstu će vam to omogućiti.

Jovan Mirović