O pametnim uređajima

Automatizacija rada uređaja je trend koji polako stiže i u naše krajeve. Svoja iskustva sa uređajima i platformama preneo sam u PC Press-u, na svom blogu i portalu K::CN Online.

Sopstveni server za pametnu kuću PC Press 283 (Januar 2021)

Tekstovi sa mog bloga Wi-Fi SOHO

Pametni gradovi u Srbiji tekst sa portala K::CN Online

IR upravljač za Home Assistant PC Press 284 (Februar 2021)