Impuls

Od decembra 2005. god. do maja 2013. god. uređivao sam TV emisiju “Impuls” koja je pratila moderne komunikacije. Emisija se u početku emitovala na TV5 iz Niša a od septembra 2006. na televiziji Kopernikus. Ja sam pisao većinu tekstova (nešto je preuzimano iz časopisa sa kojima smo sarađivali) i montirao emisiju. Tekstove su čitale Ana Mitić, Danijela Ivanković, Sandra Stanković, Ljudmila Ristić Miladinović i Sonja Ganić. Emisija se bavila mobilnom, bežičnom, fiksnom i internet telefonijom, PDA džepnim računarima, Note Book računarima, GPS prijemnicima… Sarađivali smo sa magazinima „COM&GSM“, “Mikro PC World”, “Svet Kompjutera”, “Digital!” i web portalom Balkan mobile koji su imali najave za emisiju. Među firmama koje su emitovale reportaže u ovoj emisiji su Telekom A.D. Niš, Sezam Pro-Orion telekom i TehnoMS.